PIPER
L-4 GRASSHOPPER


L-4A Grasshopper
57-G [42-36375, G-AKAZ]

IWM Duxford
20 August 2010

L-4A Grasshopper
57-G [42-36375, G-AKAZ]

IWM Duxford
20 August 2010

L-4A Grasshopper
57-G [42-36375, G-AKAZ]

IWM Duxford
20 August 2010

L-4A Grasshopper
57-G [42-36375, G-AKAZ]

IWM Duxford
20 August 2010

L-4H Grasshopper
329282 [N46779]

Old Warden, Bedfordshire
8 May 2016

L-4H Grasshopper
329282 [N46779]

Old Warden, Bedfordshire
8 May 2016

L-4H Grasshopper
329282 [N46779]

Old Warden, Bedfordshire
8 May 2016

L-4H Grasshopper
33-0244 [G-CGIY]

Old Warden, Bedfordshire
22 September 2013

L-4H Grasshopper
33-0244 [G-CGIY]

Old Warden, Bedfordshire
22 September 2013

L-4H Grasshopper
454467 [G-BILI]

Old Warden, Bedfordshire
27 July 2014

L-4H Grasshopper
454467 [G-BILI]

Old Warden, Bedfordshire
27 July 2014

L-4H Grasshopper
454467 [G-BILI]

Old Warden, Bedfordshire
7 September 2014

L-4H Grasshopper
454467 [G-BILI]

Old Warden, Bedfordshire
5 October 2014

L-4H Grasshopper
454467 [G-BILI]

Old Warden, Bedfordshire
5 October 2014